Znamka je eno najmočnejših orodji pri poslovanju na trgu. Omogoča razlikovati blago in storitve enega podjetja od blaga in storitev drugih. Pravilno zaščitena znamka na določenem trgu zagotavlja prednost pred konkurenco, povečuje ugled in kredibilnost ter imetniku omogoča, da ukrepa zoper kršitelje. Znamka predstavlja veliko vrednost podjetja in zahteva pravno varstvo.

Svojim strankam pomagamo, da v skladu s poslovno strategijo, znamke pravilno in pravočasno zaščitijo. Pomagamo pri zaščiti znamk v Sloveniji, Evropski uniji in mednarodno.

Na področju zaščite znamk nudimo naslednje storitve:

 • svetovanje glede pravilne zaščite znamke (teritorij, obseg blaga in storitev);
 • prijava, registracija in obnova znamk – v Sloveniji, Evropski uniji in mednarodno;
 • poizvedbe o obstoječih prijavljenih in registriranih znamkah in firmah, ocena uspeha za registracijo;
 • redni nadzor nad novo prijavljenimi znamkami ter svetovanje glede ukrepanja;
 • ugovorni postopki;
 • svetovanje in zastopanje v postopkih kršitev pravic iz znamke in dejanjih nelojalne konkurence ter sodno uveljavljanje pravic;
 • zastopanje v civilnih, kazenskih in upravnih sporih;
 • pogajanja za mirno reševanje sporov;
 • sestavljanje pogodb in pravnih aktov na področju urejanja industrijske lastnine (sporazumi, pravilniki…);
 • priprava in pregled licenčnih in podlicenčnih pogodb;
 • priprava in pregled pogodb o prenosu pravic;
 • sestava in vlaganje nacionalnih in evropskih zahtev za ukrepanje carinskih organov;
 • svetovanje v zvezi s carinskimi ukrepi v primeru kršitve pravic intelektualne lastnine ipd.

Blagovne znamke