Avtorske pravice varujejo avtorska dela. Avtorska pravica daje avtorju avtorskega dela monopol nad izkoriščanjem njegovega dela. Nastane s samo stvaritvijo dela, zato ni potreben poseben postopek registracije, kot je to v primeru pridobitve pravic industrijske lastnine (npr. znamke, modela, patenta ipd.). Avtorska pravica traja ves čas avtorjevega življenja in 70 let po njegovi smrti. Lastništvo nad pravicami in pomanjkljivo določena ureditev uporabe avtorskih in sorodnih pravic v praksi pogosto odpirajo različna vprašanja, težave in spore.

Naše storitve s področja avtorskih pravic obsegajo:

  • svetovanje na področju zaščite in uporabe avtorskih in sorodnih pravic;
  • vpis v register avtorskih del pri Avtorski agenciji za Slovenijo;
  • svetovanje, priprava in pregled pogodb v zvezi z avtorskimi in sorodnimi pravicami;
  • pogajanja za mirno reševanje sporov;
  • zastopanje v sporih v zvezi z avtorskim in sorodnimi pravicami ipd.