Model je pravica intelektualne lastnine, ki ščiti zunanji videz izdelka. Nanaša se na videz izdelka: njegovo obliko, vzorce in barve. Pravilno in pravočasno zaščiten model lahko predstavlja pomemben del premoženja podjetja, z njim se lahko trguje, ga licencira ipd. Z registriranim modelom pridobi imetnik izključno pravico, da ga uporablja in prepreči uporabo vsem tretjim, ki za uporabo nimajo njegovega soglasja.

Kot registrirani zastopnik za modele zastopamo stranke pred:

 • Uradom RS za intelektualno lastnino (URSIL)
 • Uradom EU za intelektualno lastnino (EUIPO) in
 • Svetovno organizacijo za intelektualno lastnino (WIPO).

Svojim strankam pomagamo, da v skladu s poslovno strategijo, modele pravilno in pravočasno zaščitijo. Pomagamo pri zaščiti modelov v Sloveniji, Evropski uniji in mednarodno.

Na področju zaščite modelov nudimo naslednje storitve:

 • svetovanje glede pravilne zaščite modela;
 • prijava, registracija in obnova modelov – v Sloveniji, Evropski uniji in mednarodno;
 • poizvedbe o obstoječih registriranih modelih;
 • svetovanje in zastopanje v postopkih kršitev pravic iz modela ter sodno uveljavljanje pravic;
 • zastopanje v civilnih, kazenskih in upravnih sporih;
 • pogajanja za mirno reševanje sporov;
 • sestavljanje pogodb in pravnih aktov na področju urejanja industrijske lastnine (sporazumi, pravilniki…);
 • priprava in pregled licenčnih in podlicenčnih pogodb;
 • priprava in pregled pogodb o prenosu pravic;
 • sestava in vlaganje nacionalnih in evropskih zahtev za ukrepanje carinskih organov;
 • svetovanje v zvezi s carinskimi ukrepi v primeru kršitve pravic intelektualne lastnine ipd.