Nudimo storitve pravnega zastopanja v vseh sporih glede pravic intelektualne lastnine, vključno z ugovori pred Uradom RS za intelektualno lastnino (URSIL), Uradom EU za intelektualno lastnino (EUIPO), upravnimi spori in revizijskimi postopki zoper odločbe Urada RS za intelektualno lastnino (URSIL) in pritožbami pred Odborom za pritožbe EUIPO.

Svoje stranke zastopamo v pravdnih zadevah (tožbe za izbris, tožba za ugotovitev ničnost, tožba za izpodbijanje pravic, tožbe za razveljavitev znamke zaradi neuporabe, tožbe zaradi kršitve pravic in nelojalne konkurence) ter v kazenskih postopkih zaradi neupravičene uporabe tujega patenta, modela, znamke ali firme, kršitvah moralnih in materialnih avtorskih pravic in kršitvah avtorski sorodnih pravic.

V zvezi z uveljavljanjem pravic intelektualne lastnine nudimo naslednje storitve:

  • zastopanje v postopku ugovora pred Uradom RS za intelektualno lastnino (URSIL);
  • zastopanje v postopku ugovora pred Uradom EU za intelektualno lastnino (EUIPO;
  • zastopanje v upravnih sporih in revizijskih postopkih zoper odločbe Urada RS za intelektualno lastnino (URSIL);
  • zastopanje v pritožbah pred Odborom za pritožbe EUIPO;
  • zastopanje v postopkih kršitev pravic, nelojalne konkurence in drugih sporih iz pravic intelektualne lastnine;
  • zastopanje v kazenskih postopkih zaradi neupravičene uporabe tujega patenta, modela, znamke ali firme;
  • zastopanje v kazenskih postopkih zaradi kršitve moralnih in materialnih avtorskih pravic in kršitve avtorski sorodnih pravic;
  • pogajanja za mirno reševanje sporov ipd.