ZAŠČITA

Trudili ste se, da ste razvili svojo znamko. Mi se trudimo, da jo zaščitimo.

Z registrirano znamko pridobi imetnik izključno pravico do njene uporabe.

Na podlagi registrirane znamke lahko imetnik ukrepa zoper vsakogar, ki za enako ali podobno blago ali storitve, brez njegovega soglasja uporablja znak, ki je enak ali zavajajoče podoben njegovi znamki.

Pravica iz znamke je teritorialna pravica, kar pomeni, da velja zgolj na ozemlju kjer je bila podeljena. Odgovor na vprašanje kje registrirati znamko je odvisen od poslovne strategije podjetja, delovanja konkurence, mesta proizvodnih pogonov in še mnogih drugih dejavnikov.

Svojim strankam pomagamo, da v skladu s poslovno strategijo, znamke pravilno in pravočasno zaščitijo.

Pomagamo pri zaščiti znamk v Sloveniji, EU in mednarodno.