VAROVANJE

Dobra zaščita zahteva poznavanje nevarnosti

Imetnik znamke mora za svojo znamko redno skrbeti in jo varovati.

Skrb za znamke pomeni zlasti:

  • redni nadzor nad novo prijavljenimi znamkami ter
  • pravočasno ukrepanje v primeru prijave enakih ali zamenljivo podobnih znamk.

Ukrepanje zoper že registrirane znamke je težavnejše, dolgotrajnejše in dražje, v določenih primerih pa celo nemogoče.

Verjamemo, da lahko stalni nadzor nad novo prijavljenimi znamkami v vseh relevantnih registrih za imetnika predstavlja veliko dela.

Svojim strankam zato nudimo tudi storitev nadzora nad prijavami novih znamk, tako lokalno kot mednarodno. Stranke pravočasno opozarjamo na prijave enakih ali podobnih znamk ter jim svetujemo glede možnega ukrepanja.