Domene niso vrsta pravic intelektualne lastnine, so pa pomemben identifikator in dejavnik poslovanja na internetu.

V praksi se domene in pravice iz blagovnih znamk pogostokrat prepletajo ter pri imetnikih blagovnih znamk vzbujajo prenekatero vprašanje in skrb.

Registracija domene prijavitelju ne daje absolutnih pravic, saj temelji zgolj na pogodbenem razmerju med prijaviteljem in registrarjem. Sklicevanje na absolutne pravice je mogoče le v primeru, ko domena temelji na znamki, avtorski pravici, pravici do osebnega imena, firmi ipd.

V zvezi z domenami nudimo naslednje storitve:

  • svetovanje glede izbire imena domene z namenom preprečitve sporov z znamkami;
  • svetovanje in zastopanje v postopkih alternativnega reševanja domenskih sporov;
  • svetovanje in zastopanje v sodnih postopkih;
  • svetovanje in pogajanje v zvezi s prenosom domene;
  • priprava pogodb za prenos in uporabo domene ipd.