ZAŠČITA

Zaščitite svoj model, da ne bi drugi izkoriščali vaših idej

Novost in individualna narava sta osnovna pogoja za varovanje videza izdelka z modelom, zato je pomembno, da se prijava za registracijo modela vloži pred vsakršnim drugim dejanjem, ki pomeni dostop javnosti do videza izdelka (pred razstavljanjem na sejmih ali razstavah, reklamiranjem ali dajanjem na trg novega izdelka ipd.). Videz izdelka mora prav tako imeti individualno naravo, kar pomenim da se celotni vtis, ki ga izdelek naredi na uporabnika, razlikuje od celotnega vtisa, ki ga na uporabnika naredi nek drug videz izdelka.

Pravica iz modela je teritorialna pravica, kar pomeni, da velja zgolj na ozemlju kjer je bila podeljena. Odgovor na vprašanje kje registrirati model je odvisen od poslovne strategije podjetja, delovanja konkurence, mesta proizvodnih pogonov in še mnogih drugih dejavnikov.

Svojim strankam pomagamo, da skladno s poslovno strategijo, model pravilno in pravočasno zaščitijo.

Pomagamo pri zaščiti modelov v Sloveniji, Evropski uniji in mednarodno.