UVELJAVLJANJE, TRŽENJE, IZKORIŠČANJE

Z registriranim modelom pridobi imetnik izključno pravico, da ga uporablja in prepreči uporabo vsem tretjim, ki nimajo njegovega soglasja. Omenjena uporaba obsega tudi uvažanje ali izvažanje izdelka na ozemlje kjer model uživa zaščito.

V zvezi s kršitvami modelov nudimo naslednje storitve:

  • svetovanje in zastopanje v postopkih kršitev pravic iz modela ter sodno uveljavljanje pravic;
  • zastopanje v civilnih, kazenskih in upravnih sporih;
  • pogajanja za mirno reševanje sporov;
  • sestavljanje pogodb in pravnih aktov na področju urejanja industrijske lastnine (sporazumi, pravilniki…);
  • priprava licenčnih pogodb;
  • sestava in vlaganje nacionalnih in evropskih zahtev za ukrepanje carinskih organov;
  • svetovanje v zvezi s carinskimi ukrepi v primeru kršitve pravic intelektualne lastnine ipd.

V zvezi s trženjem in izkoriščanjem modelov nudimo naslednje storitve:

  • priprava in pregled licenčnih in podlicenčnih pogodb;
  • priprava in pregled pogodb o prenosu pravic;
  • sestavljanje pogodb in pravnih aktov na področju urejanja industrijske lastnine (sporazumi, pravilniki…) ipd.