UVELJAVLJANJE, TRŽENJE, IZKORIŠČANJE

Avtorska pravica predstavlja monopol avtorja nad izkoriščanjem njegovega dela in avtorju zagotavlja:

  • spoštovanje njegovih moralnih interesov (moralna pravica) in
  • spoštovanje premoženjskih koristi od izkoriščanja njegovega dela (materialna pravica).

Iz naslova moralnih pravic uživa avtor izključno pravico do prve objave, priznanja avtorstva, spoštovanja dela in pravico skesanja.

Iz naslova materialnih avtorskih pravic lahko avtor izključno dovoljuje ali prepoveduje izkoriščanje svojega dela.

Avtorsko delo je mogoče izkoriščati;

  • v telesni obliki (reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem),
  • netelesni obliki (javno izvajanje, javno prenašanje, javno predvajanje s fonogrami in videogrami, javno prikazovanje, radiodifuzno oddajanje, radiodifuzna retransmisija, sekundarno radiodifuzno oddajanje) in
  • v spremenjeni obliki (predelava, avdiovizualna priredba).

Poleg absolutnih (izključnih) pravic uživa avtor tudi tako imenovane druge pravice. Te so: pravica do dostopa in izročitve, sledna pravica, pravica javnega posojanja in pravica do nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje oziroma fotokopiranje njegovega dela.